Primary - Sligo Education Centre

Sligo Education Centre
+353 71 91 38700
info@ecsligo.ie
Fáilte Chuig Ionad Oideachais Shligigh
Eir Code: F91 WFW9
Go to content

Primary

Courses > PDST
CLIL (Content and Language Integrated Learning) for English-Medium Schools
FCÁT (Foghlaim Chomhtháite Ábhar agus Teanga) do Scoileanna Lán-Bhéarla  níos mó
Content and Language Integrated Learning (CLIL) is an approach to language learning where
subjects are taught through Gaeilge, e.g. Art, PE, Drama, etc.
During this seminar, participants will engage with a range of practical activities and proven
methodologies to encourage and support the implementation of CLIL.
Is cur chuige é FCÁT (Foghlaim Chomhtháite Ábhar agus Teanga) ina dhéantar ábhair eile a
mhúineadh trí Ghaeilge, m.sh. Ealaín, Corpoideachas, Drámaíocht, srl.
I rith an tseimineáir seo, rachaidh múinteoirí i ngleic le réimse gníomhaíochtaí praiticiúla
agus modheolaíochtaí chun tacú leo FCÁT a chur i bhfeidhm agus chun iad a spreagadh.
Substitute cover will be available for up to two teachers from each school.
Date: 31st January  - Sligo Education Centre
Book online @ www.pdst.ie/onlinebooking /
Ionadaíocht ceadaithe do bheirt mhúinteoirí ó do scoil.
Cláraigh ar líne @ www.pdst.ie/onlinebooking
Back to content