Sligo Education Centre

Sligo Education Centre
Ionad Oideachais Shligigh
Go to content
Upcoming Live Webinars
Cúrsaí le teacht

PRIMARY
Bunscoile

   POST PRIMARY
    Iar-bhunscoile

     Project Updates :       BLAST        Creative Clusters

Room Bookings
Áiseanna Seomra Cruinnithe
Project Updates
Nuashonrú ar Thionscadail
Substitute Teachers
Múinteoirí Ionaid

Whole School Training
Oiliúnt do Scoileanna Uile

Apply Here
PDST-Training
An tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí
Address:
ATU Campus, Ballinode,Co Sligo.
Tel: (071) 9138700


Contact Us:
Email:info@ecsligo.ie
Web: www.ecsligo.ie
EIRCODE:F91 WFW9

Contact Us:
Email:info@ecsligo.ie
Web: www.ecsligo.ie
EIRCODE:F91 WFW9

Back to content